मजबूरी असते मनुष्यच्या अवतारात

नाही तर 
राम वनवासात 
कृष्ण कारावासात

आणि मी 
ऑफिसात 
कशाला गेलो असतो....