प्रश्न : विवाह प्रसंगी, मुलाला मुलीच्या उजव्या बाजूला व मुलीला मुलाच्या डाव्या बाजूलाच का उभे करतात ?

उत्तर : अकौंटन्सीच्या नियमानुसार उत्पन्न उजव्या बाजूला व खर्च डाव्या बाजूलाच दाखवतात म्हणून.