नवरा- माझ्या छातीत खुप दुखायला लागलय, ताबडतोब अँब्युलस ला फोन लाव...

बायको- हो लावते हां, तुमच्या मोबाईल चा पासवर्ड
सांगा !!!

...

नवरा- राहु दे, थोङ बरं वाटतय मला आता....!!!