GOOD MORNING SMS in MARATHI

Browse our good morning sms collection in marathi. latest good morning sms in marathi. good morning text messages collection. good morning Whatsapp Status Messages Collection.
सत्याच्या वाटेवर स्वप्न
तुटून जातात,
निसर्ग बदलला कि फुले
सुकून जातात..!
मनापासून आठवण काढली आहे
तुमची,
पुन्हा म्हणू नका आपली माणसे
विसरून जातात....!!!

Good Morning
" समाधान " म्हणजे 
एक प्रकारचे " वैभव " असून,
ते अंत:करणाची " संपत्ती " आहे.
ज्याला ही " संपत्ती " सापडते
तो खरा " सुखी " होतो.

सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा
जो चांगल्या वॄक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगलीच सावली लाभते. म्हणुन नेहमी चागंल्या व्यक्तींच्याच सहवासात राहणे योग्य..!!

स्वतासाठी सुंदर घर करणे हे प्रत्येकाचे एक स्वप्न असते, पण....एखाद्याच्या मनात घर करणे, यापेक्षा सुंदर काहीच नसते...

शुभ सकाळ 
हसून पहावं, रडून पहावं, 
जीवनाकडे नेहमी डोळे भरुन पहावं...
आपण हजर नसतानाही,
आपलं नावं कुणीतरी काढावं...
माणसावर करावं की,
माणुसकीवर करावं,
पण, प्रेम मनापासुन करावं...!!!
सुंदर सकाळ !!!
आपला दिवस प्रेमळ जावो...
एक सुंदर प्रार्थना.....

देवा, मला इतकंच सुख दे की,
मला आयुष्यभरासाठी पुरेल,
माझी महती इतकीच असू दे की,
कुणाचं तरी चांगलं होऊ दे,
नात्यामध्ये इतकी आपुलकी असूदे की,
जी फक्त प्रेमाने निभावली जातील, 
डोळ्यात इतकी लाज असूदे की,
थोरामोठ्यांचा मान राखला जाईल,
आयुष्यातील श्वास इतकेच असूदेत की,
कुणाच्यातरी आयुष्याचे भलं करता येईल,
बाकीचे आयुष्य तुझ्याकडेच ठेव
म्हणजे इतरांनाही माझं ओझं होणार नाही.

शुभ दिवस.
स्वप्ने डोळ्यांत साठवुन ठेवु नयेत,
कदचित ती आश्रूंबरोबर
वाहून जातील..... ...
ती ह्रुदयात जपून ठेवावीत,
कारण ह्रुदयाचा प्रत्येक ठोका,
ही स्वप्ने पुर्ण करण्याची
प्रेरणा देईल....

सुप्रभात....

आपुलकी असेल,
तर जिवन सुंदर.
फुले असतील,
तर बाग सुंदर..
गालातल्या गालात
एक छोटासं हसु असेल,
तर चेहरा सुंदर..
आणी..
नात मनापासुन जपली,
तरचं आठवणीँ सुंदर.

सुप्रभात....

सायंकाळी तो बाहेर निघाला,
रात्रभर चांदणी बरोबर खेळला.
सकाळ होताच गायब झाला,
माझ्या मनातला चंद्र...
माझ्या मनातच राहिला....
मनातच राहिला...
सुप्रभात....
भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो; 
भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो 
पण आयुष्याचा आनंद फ़क्त वर्तमानकाळच देतो....

शुभ प्रभात...
तुमचा दिवस शुभ जावो... 


आरसा आणि हृदय
दोन्ही तसे नाजूक असतात....

फरक एवढाच,
आरशात सगळे दिसतात,
आणि हृदयात फक्त आपलेच दिसतात....

शुभ प्रभात

 

 
Pages : 1 2
 
 

Search For marathi good morning SMS, good morning SMS in marathi, good morning Messages, marathi SMS, good morning SMS,marathi SMS on good morning, good morning SMS, marathi whatsapp messages good morning