Agar pana hai manzil ko,
to Apna rehnuma khud bano....

Kyun ki....

Wo aksar bhatak jaya karte hai,
Jinhe sahare mil jaate hai....