Holi Dar Varshi Yete Aani,
Sarvana Rangun Jate,
Te Rang Nighun Jata Pan,
Tumachya Premacha Rang,
Tasach Rahto,
Happy Holi....