भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो; 
भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो 
पण आयुष्याचा आनंद फ़क्त वर्तमानकाळच देतो....

शुभ प्रभात...
तुमचा दिवस शुभ जावो...