जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे????
आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करतो,
तिच्या शेजारी बसणे
आणि
ती व्यक्ती कधीही आपली होणार नाही,
याची जाणीव होणे
बरोबर ना ????
शुभ रात्री