एका वर्षात महिने असतात बारा,
______ या नावात सामावलाय आनंद सारा!