Good
Night
.
.
.
Sweet
Dreams
.
.
.
Take Care
.
.
.
.
.
.
Ab aur kya dekh rhe ho?
Bister,
takiya,
chaadar
bhi
SMS se bheju kya?