रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा,
रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा,
रंग हर्षाचा, रंग उल्हासचा,
रंग नव्या उत्सवाचा,
साजरा करू होळी संगे...!!!

होळीच्या अणि रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!!!